سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یونس میرزاآقایی – کارشناس ارشد سازه
محمود حسینی – دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

دراین مقاله نوع جدیدی از مستهلک کننده های انرژی معرفی شده که متشکل ازدو حلقه فولادی می باشد به نحوی که یک یدرکشش و دیگری همزمان درفشارعمل کرده و درمهاربندها به منظور بالا بردن شکل پذیری و جذب انرژی قابل نصب می باشد ۲۵ مدل با قطرها و ضخامت های مختلف حلقه درنرم افزار ABAQUS) مدلسازی شده و رابطه ای بین نیروی مهاربند و میزان استهلاک انرژی با نسبت ضخامت به قطر حلقه بدست آمده است درانتها یکقاب دو بعدی ۴ طبقه با ۵ دهانه درنرم افزار SAP2000 مدل شده و با استفاده از مهاربندهای معمولی و مهاربندهای کمانش ناپذیر پیشنهادی این مقاله مهارجانبی شده و تحت تحلیل دینامییک غیرخطی تاریخچه زمانی غیرخطی قرارگرفته است.