سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد حسن پور – شرکت برق منطقه ای خراسان
شبنم تدین – دانشگاه آزاد اسلامی
رامین ربانی – شرکت برق منطقه ای خراسان

چکیده:

پیشرفت سریع علوم رایانه و فناوریهای ارتباطی واطلاعاتی نوین و پیوند تنگاتنگ این علوم با همه جوانب زندگی مردم سبب وابستگی شدید کشورها و ملتها به فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت اداره امور جامعه شدهو به تناسب افزایش ارتباطات و پیشرفت فناوری، مخاطرات پیش رو نیز افزایش یافته است. هر روزه تهدیدات جدیدی در حوزه سیستمهای عامل و نرم افزارهای تجاری کشف می شوند که نیازمند توجهجدی هستند. سیستمهای کنترلی اسکادا نیز از این مقوله مستثنی نبوده و در معرض تهدید قرار دارند. از آنجاییکه عملیات پیوسته و ایمن زیر ساختهای حیاتی کشور منوط به عملکرد سیستمهای کنترلی میباشد، تشخیصتهدیدات بالقوه، پیامدها و چالشهای امنیت این سیستمها اهمیت فراوانی دارد. در این مقاله پس از مقدمهای کوتاه به تشریح اصول امنیت سایبری و راهکارهای بهبود امنیت در این سیستمها پرداختهایم.