سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی نیرومند – دانشگاه اصفهان
حمیدرضا کارشناس – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مقاله یک استراتژی کنترلی بهینه برای UPS های سری موازی معرفی و مورد ارزیابی قرارمیگیرد UPS های سری موازی از دو مبدل دوطرفه که از طرف Dc بهم متصل هستند تشکیل شده اند دراین نوع ups بطور همزمان ضریب توان واحد درورودی و دقت زیاد درولتاژ سینوسی خروجی به دست می آید دراستراتژی کنترلی قدیمی بکاررفته دراین نوع UPS مبدل موازی به عنوان منبع جریان و با هدف جبران توان راکتیو و هارمونیکهای بار و مبدل سری به عنوان منبع ولتاژ و با هدف جبران نابالانسی و هارمونیکهای ولتاژ ورودی عمل می کند دراستراتژی جدید معرفی شده مبدل موازی به عنوان منبع ولتاژ سینوسی و مبدل سری به عنوان منبع جریان سینوسی عمل می کند دراین مقاله ضمن مقایسه کامل این دو استراتژی از جنبه های مختلف مانند قابلیت گذار مناسب از روی حالت های مختلف کاری UPS پاسخ دینامیکی سیستم درمقابل تغییرات بار و ورودی محاسبات برایتولید مرجع برای مبدلها و حجم المانهای قدرت استراتژی کنترلی بهینهبرای این نوع UPS ها معرفی شده و یک UPS سری موازی با استراتژی بهینه پیاده سازی می شود.