سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

عباس پاشایی – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

براساس مطالعات خاکشناسی و سن یابی نمونه خاکهای منطقه بوسیله متد C14 و مطالعات رسوبشناسی و کانی شناسی که در شش سال گذشته توسط اینجانب در تعطیلات تابستانی درکشور المان صورت گرفته است و همراه با مطالعات شواهد باستان شناسی موجود در منطقه بمانند تپه های باستانی و دیوار دفاعی ساسانی و قوم شناسی نتیجه گیری می شود که استان گلستان چه از نظر نظامی و چه از نظر حوادث طبیعی یک استان حادثه خیز می باشد بطوریکه در پنج هزارسال قبل براثر ایجاد شرایط گرم و خشک همراه با رسوبگذاری مواد لسی این منطقه حداقل سه بار از سکنه خالی شده و مجددا بازگشت شرایط نیمه خشک استپی تا گرم مرطوبت و بوجود امدن استپهای سرسبز و جنگلهای غنی بلوط و ممرز باردیگر اقوام مختلف ایرانی و اسیای مرکزی را بسوی خودکشیده است. بطوریکه با گرم و مرطوبت شدن شرایط محیط پیشروی جنگل بطرف شمال و بالعکس تحت شرایط نیمه خشک با عقب نشینی جنگل و پیشروی اراضی استپی بسوی جنوب همراه بودها ست.