سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نغمه مبرقعی – استادیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

امروزه کمبود منابع آب شیرین و در دسترس در جهان بسیار مشهود است. این امر به همراه تاثیر فعالیتهای مخرب انسانی برکاهش کیفیت آب موجب گردیده است تا جهان با بحران عدیده ای در زمینه تامین منابع آبی روبرو شود اکوسیستم های آبی در جهان سالانه کالاها و خدمات بسیاری را تولید می کنند که قرار داشتن بخش اعظم این کالاها و خدمات در زمره کالاهای عمومی، موجب شده است تا بازار مشخصی برای براورد ارزش آنها وجود نداشته باشد. این در حالی است که منابع آبی از ارزشهای استفاده ای و غیر استفاده ای بسیاری برخوردارند که از این میان می توان به ارزش مصرفی، ارزش وجودی، ارزش تفرجی، ارزش میراثی و ارزش انتخاب اشاره نمود. به نظر می رسد یکی از مهمترین عوامل تخریب و زوال کنونی منابع آبی در ایران نیز عدم منظور نمودن ارزش واقعی این منابع در تحلیلهای هزینه و منفعت و محاسبات درامد ملی است. در سالهای اخیر روشهای متعددی به منظور براورد ارزشهای غیر بازاری منابع آبی در جهان پدید آمده است که غالبا مبتنی بر تئوریهای اقتصادی است. در این مقاله ضمن معرفی خدمات مختلف اکوسیستمی منابع آبی، به معرفی ارزشهای نهفته در این اکوسیستم ها پرداخته خواهد شد.