مقاله معرفی گیاهان دارویی شهرستان اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۳۷ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: معرفی گیاهان دارویی شهرستان اراک
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیاهان دارویی
مقاله شهرستان اراک
مقاله فلور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی نوراله
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده صدیقه رویا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف معرفی، طبقه بندی و تعیین نقاط پراکنش گونه های دارویی شهرستان اراک انجام گردید. با استفاده از مطالعات میدانی و مرور منابع معتبر فهرست گونه های دارویی شهرستان تهیه شد و اطلاعاتی از قبیل نام علمی، نام تیره، نام فارسی، مشخصات گیاهشناسی، نقاط پراکنش، ارتفاع رویشگاه و اندام مورد استفاده برای هر یک از گیاهان دارویی ثبت گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که در شهرستان اراک ۱۴۳ گونه دارویی متعلق به ۱۲۱ جنس و ۴۰ تیره گیاهی وجود دارند. تیره های Asteraceae (17 گونه)، Papilionaceae (16 گونه)، Lamiaceae (14 گونه)، Brassicaceae و Linaceae (هر کدام ۹ گونه)، Rosaceae (8 گونه) و Apiaceae (7 گونه)، دارای بیشترین گونه های دارویی در سطح شهرستان بودند. حدود ۴۰ درصد از گونه های دارویی در دشت ها و ۶۰ درصد در مناطق کوهستانی و تپه ماهوری رویش دارند. ۱۲۶ گونه از گیاهان دارویی شهرستان اراک به صورت خودرو و ۱۷ گونه به صورت کاشته شده می باشند. با توجه به شرایط متنوع اقلیمی و توپوگرافی و تنوع گونه های دارویی در شهرستان اراک، این منطقه از قابلیت های بالایی جهت توسعه کشت گیاهان دارویی برخوردار است.