مقاله معرفی ژئومورفولوژی کارستی سنگ های کربناته منطقه آهنگران (شمال شرق بیرجند) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: معرفی ژئومورفولوژی کارستی سنگ های کربناته منطقه آهنگران (شمال شرق بیرجند)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئومورفولوژی کارست
مقاله کارست کربناته
مقاله آهنگران
مقاله بیرجند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرعلایی موردی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: میراب شبستری غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اعتباری بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: هیهات محمودرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرآیند کارستی شدن باعث ایجاد اشکال زمین ریخت شناسی خاصی می شود که معمولا با تشکیل شکاف ها، کانال ها و حفرات بزرگ انحلالی همراه است. در این تحقیق منطقه آهنگران واقع در شمال شرق بیرجند (استان خراسان جنوبی) که دارای درجه حرارت کم و بارش بیش از ۲۰۰ میلیمتر در سال می باشد، به منظور شناسایی این عوارض مورد مطالعه قرار گرفته است. طبقات آهکی متعلق به کرتاسه پایینی عمده ترین سنگ های کربناته این منطقه را تشکیل می دهد. توده های آهکی کارستی نسبتا گسترده ای در ارتفاعات آهنگران وجود دارد که تحقیق و بررسی بر روی آنها می تواند به لحاظ شناسایی اشکال کارستی، آبخوان های آهکی و ارتباط فرم های کارستی با سیستم آبی منطقه حائز اهمیت باشد. توده کارستی آهنگران از نوع کارست های مناطق گرم و خشک و بیابانی بوده که دارای چشمه های متعددی می باشد. آب شرب روستاهای این منطقه از طریق چشمه های دائمی و فصلی تامین می گردد. علاوه بر چشمه ها، از جمله دیگر اشکال زمین ریخت شناسی که در این منطقه مشاهده می شود، می توان به کارن ها، چاله های باران و دره های خشک اشاره نمود. توسعه یافتگی تخلخل ثانویه به صورت شبکه ای از درز و شکستگی ها و عملکرد فرآیندهای کارستی در سنگ های کربناته منطقه از جمله مهم ترین عوامل موثر در کارستی شدن منطقه می باشند.