مقاله معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در بیماریهای گیاهی از صفحه ۴۱۹ تا ۴۳۴ منتشر شده است.
نام: معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از ایران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایران
مقاله Tylenchorhynchus ،Paraphelenchus ،Paratrichodorus ،Neodolichorhynchus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورجم ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: علی رمجی فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری رامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسایی نماتودهای انگل گیاهی، تعداد ۴۵ نمونه خاک از شهرستان کرج، جیرفت و جویبار (به ترتیب از استان های تهران، کرمان و مازندران) جمع آوری شد. نماتودهای موجود در آنها با استفاده از روش الک ها و سانتریفوژ استخراج گردید. نماتودهای استخراج شده پس از تثبیت، به گلیسیرین منتقل و پس از تهیه اسلایدهای دائمی با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد شناسایی قرار گرفت. در این تحقیق چهار گونه Neodolichorhynchus sulcatus، Paraphelenchus micoletzkyi،Paratrichodorus minor  و Tylenchorhynchus annulatus شناسایی شد. از بین گونه های شناسایی شده سه گونه N. sulcatus، P. micoletzkyi  و P. minor برای اولین بار از ایران گزارش می شود. هم چنین گونه T. annulatus به دلیل نبودن شرح کاملی در ایران، در این مقاله شرح داده شده است.