مقاله معرفی یک مورد کیست هیداتید منفرد لگنی در بیمار ۱۶ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۳۱۹ تا ۳۲۲ منتشر شده است.
نام: معرفی یک مورد کیست هیداتید منفرد لگنی در بیمار ۱۶ ساله
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیست هیداتید
مقاله اکینوکوکوس گرانولوزوس
مقاله درد لگن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالاری حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی نوشین سادات
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندیاری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خامه چیان طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بیماری هیداتید یکی از عفونت های انگلی مشترک بین انسان و حیوان است که توسط گونه هایی از سسستودهای جنس اکینوکوکوس در انسان ایجاد شده و می تواند با تظاهرات بالینی متفاوت و گاه عوارض خطرناک توام باشد. گزارشات نادری در مورد درگیری منفرد لگن بدون درگیری اندام های شایع یعنی کبد و ریه وجود دارد.
معرفی بیمار: بیمار پسر ۱۶ ساله ای است که با شکایت اولیه درد شکم و لگن با ماهیت مداوم مراجعه کرده و در سونوگرافی انجام شده تصویر یک کیست در ناحیه لگن رویت گردیده است. ضایعه کیستیک و حاوی دیواره های آزاد داخلی بوده، بدون اینکه اجزای توپر داشته باشد و یا اثر فشاری به بافت های اطراف خود اعمال کند. در تصویر برداری های انجام شده درگیری کبد، ریه ها و سایر اندام ها توسط ضایعات کیستیک مشابه دیده نشد. توده کیستیک جراحی شده و نتیجه پاتولوزی تایید کننده کیست هیداتید بود.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه اولین محل عبور جریان خون پس از عبور از روده باریک و کولون، کبد می باشد، شایع ترین محل وجود کیست هیداتید این اندام بوده و درگیری منفرد لگن بدون درگیر کردن کبد بسیار نادر می باشد. تشخیص نهایی و درمان قطعی کیست هیداتید جراحی می باشد.