مقاله معرفی یک مورد نادر کارسینوم سلول کلیه با متاستاز به پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۲۲۰ تا ۲۲۴ منتشر شده است.
نام: معرفی یک مورد نادر کارسینوم سلول کلیه با متاستاز به پستان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارسینوم
مقاله سلول کلیه
مقاله متاستاز
مقاله سرطان
مقاله پستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احسانی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: غنی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کسائی سیدسعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کارسینوم سلول کلیه مسوول ۹۰ تا ۹۵ درصد نئوپلاسم های بدخیم کلیه است و پیک بروز آن ۵۰ تا ۷۰ سالگی می باشد. متاستاز به پستان در این بدخیمی بسیار نادر است.
معرفی بیمار: بیمار خانم ۵۵ ساله ای است که با توده ای در پستان سمت راست به پزشک جراح مراجعه می نماید. در بررسی ماموگرافی توده ای با افزایش دانسیته همراه با اسپیکولاسیون و نواحی میکروکلسیفیکاسیون به ابعاد تقریبی ۳۲ × ۲۲ میلی متر دیده شد. پس از انجام بیوپسی کارسینوم مهاجم مجاری پستان گزارش شد. طی بررسی از نظر متاستازها و مرحله بندی در سی تی اسکن شکم و لگن توده ای در قطب تحتانی کلیه راست با ابعاد ۲۷ × ۳۳ × ۳۸ میلی متر و نمای هتروژن دیده شد. بیمار نفرکتومی شد و بررسی پاتولوژی توده کلیه کارسینوم سلول کلیه از نوع سلول روشن را گزارش نمود. توده پستان کارسینوم ویمنتین مثبت بود که به نفع متاستاز از کارسینوم سلول کلیه بود. بیمار با تشخیص کارسینوم سلول کلیه با متاستاز به پستان تحت ایمونوتراپی (اینترفرون آلفا) قرار گرفت.
نتیجه گیری: بافت پستان می تواند محلی برای متاستاز کارسینوم سلول کلیوی باشد. لذا، پس از کشف توده بدخیم پستان ارزیابی های جامع جهت افتراق سرطان های پستان اولیه از متاستاتیک ضروری به نظر می رسد.