مقاله معرفی یک مبدل DC به DC افزاینده با کنترل هوشمند برای کاربردهای فتوولتائیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در هوش محاسباتی در مهندسی برق (سیستم های هوشمند در مهندسی برق) از صفحه ۷۱ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: معرفی یک مبدل DC به DC افزاینده با کنترل هوشمند برای کاربردهای فتوولتائیک
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مبدل SEPIC
مقاله کلیدزنی نرم
مقاله راندمان بالا
مقاله ردیابی توان بیشینه
مقاله الگوریتم فازی
مقاله سیستم های فتوولتائیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیرومند مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شرکت العباسیه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سهیلی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله یک مبدل SEPIC افزاینده با راندمان بالا برای کاربردهای فتوولتائیک پیشنهاد شده است. در مبدل پیشنهادی از مدار کمکی بدون هیچ کلید اضافی استفاده شده است. این مدار کمکی موجب می گردد که کلید تحت شرایط کلید زنی نرم کار می کند. با مدارات اضافه شده، مساله جریان بازیابی معکوس در تمامی دیودهای خروجی آرام شده و این امر باعث کاهش تلفات و به دنبال آن افزایش راندمان مدار می شود. سیستم کنترلی مبتنی بر روش منطق فازی ارائه شده در این مبدل، ردیابی دقیق و سریع نقطه توان بیشینه را به صورت هوشمند، در شرایط مختلف محیطی (تابش و دما) باعث شده و با تنظیم دوره کار مبدل، بیشترین توان را به بار تحویل می دهد. در نهایت، نتایج حاصل از شبیه سازی های تئوری با نتایج حاصل از پیاده سازی مبدل، مقایسه شده تا دلیلی بر عملکرد صحیح مبدل و درستی محاسبات تئوری باشد.