مقاله معرفی و طبقه بندی برخی از نقوش گرافیکی وهندسی تزئینی کنده بر روی سفالهای عصر مفرغ قدیم بر اساس مدارک بدست آمده ازتپه پیسا همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در پیام باستان شناس از صفحه ۳۵ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: معرفی و طبقه بندی برخی از نقوش گرافیکی وهندسی تزئینی کنده بر روی سفالهای عصر مفرغ قدیم بر اساس مدارک بدست آمده ازتپه پیسا همدان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصر مفرغ
مقاله ایران
مقاله تپه پیسا،هنر سفالگری
مقاله نقوش گرافیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فر یعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: مترجم عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نیکنامی کمال الدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حدود پنچ هزار سال پیش از این،فرهنگی در غرب ایران گسترش یافت که از نظر زمانی،با شروع عصر مفرغ (۲۶۰۰ ۳۰۰۰ قبل از میلاد) در ایران همزمان است. این فرهنگ جدید با دو مشخصه اصلی آن یعنی ایجاد معماری مدور و ساخت سفالهای سیاه براق از دوره قبل از خود به سادگی قابل تمیز است. تا پیش از این زمان سفالهای رایج در غرب ایران، سفالهای نخودی و قرمز منقوش بود ولیکن با برآمدن این فرهنگ جدید ساخت سفالهای سیاه براق با نقوش کنده جای آنها را گرفت. نقوش کنده این سفالها تداعی کننده تکنیک خراطی روی چوب و اشیا چوبی است. در سالهای اخیر مطالعات گسترده ای در خصوص این فرهنگ در غرب ایران و کشورهای همسایه انجام شده است. این مقاله برآیند طبقه بندی و مطالعه سبک شناختی سفالهای مکشوفه از کاوش عمودی در تپه پیسا همدان است.در طبقه بندی نقوش سفالها می توان اذعان کرد که این نقوش سمبل و نمادی خاص تلقیمی گردیدند.بر این اساس می توان یک سابقه پنج هزار ساله را برای بکارگیری این نقوش در فلات ایران با اتکای به مدارک مستقیم ارائه نمود. نقوشی که بعدها با ترکیبات بیشتر بن مایه و ریشه بسیاری از نقوش هندسی و انتزاعی در دوره های تاریخی و اسلامی بودند