مقاله معرفی فلور، شکل زیستی و الگوی پراکنش جغرافیایی رستنی های منطقه حفاظت شده عین الکش (قلا) کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ و بهار ۱۳۸۵ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۴۸ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: معرفی فلور، شکل زیستی و الگوی پراکنش جغرافیایی رستنی های منطقه حفاظت شده عین الکش (قلا) کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلور
مقاله شکل زیستی
مقاله پراکنش جغرافیایی
مقاله عین الکش
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاجی بیتا
جناب آقای / سرکار خانم: خان حسنی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: خداکرمی یحیی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه پوشش گیاهی یک منطقه برای بهره برداری بهتر از منابع طبیعی آن، دارای اهمیت فراوانی است. منطقه حفاظت شده عین الکش (قلا)، به وسعت حدود ۲۵۰۰ هکتار در فاصله ۱۰ کیلومتری جنوب جنوب غربی کرمانشاه بین طول های جغرافیایی ۴۶o56’ تا ۴۷o3’ و عرض های جغرافیایی ۳۴o15’ تا ۳۴o19 واقع شده است. بیش تر ارتفاع منطقه ۱۷۳۳ متر از سطح دریا است. نمونه های گیاهی جمع آوری شده با استفاده از کتاب های فلور مختلف و سایر منابع شناسایی شد و سپس تیره، جنس و گونه هر یک از آن ها تعیین گردید. نتیجه های حاصل از شناسایی گیاهان منطقه نشان می دهد که در آن ۱۰۵ گونه گیاهی، متعلق به  21تیره و ۷۴ جنس وجود دارد که تیره Asteraceae با ۱۹٫۸۲ درصد، Papilionaceae با ۱۸٫۹۲ درصد و Poaceae با ۱۵٫۳۲ درصد بیش ترین سهم گونه ها را به خود اختصاص داده اند. اشکال زیستی عناصر گیاهی منطقه مورد مطالعه، بر اساس روش رانکیه (Raunkiaer) به ترتیب عبارت اند از: تروفیت ها (۶۶ گونه، ۶۲٫۸۶%)، همی کریپتوفیت ها (۲۶ گونه، ۲۴٫۷۶%)، کامفیت ها (۷ گونه، ۶٫۶۷%) و ژئوفیت ها (۶ گونه، ۵٫۷۱%). انواع شکل های زیستی گیاهان منطقه نشان دهنده فلور مناطق خشک است که در آن تروفیت ها و پس از آن همی کریپتوفیت ها بیش ترین غلبه را دارند. بررسی پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه نشان می دهد که ۴۳٫۴ درصد گونه ها (۴۶ گونه) به ناحیه رویشی ایران تورانی تعلق دارند. سایر گونه ها علاوه بر ناحیه رویشی ایران تورانی در نواحی رویشی دیگر نیز پراکنش دارند. با توجه به اینکه بیش تر گیاهان منطقه مربوط به عناصر رویشی ایران تورانی هستند می توان نتیجه گرفت که این منطقه به ناحیه ایران تورانی، تعلق دارد.