مقاله معرفی طاهر آتشی شیرازی همراه با سیری در ولایت نامه وی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) از صفحه ۳۰۹ تا ۳۳۰ منتشر شده است.
نام: معرفی طاهر آتشی شیرازی همراه با سیری در ولایت نامه وی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آتشی شیرازی
مقاله دیوان اشعار
مقاله سبک شناسی
مقاله ویژگیهای زبانی
مقاله ویژگیهای ادبی و ویژگیهای فکری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری فاطمه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: چینی فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سید طاهر آتشی شیرازی، شاعر توانای سده نهم و دهم است که در پهنه تاریخ ادبیات فارسی تاکنون شرح حالی برایش ثبت نشده است. دانسته های ما از وی در این حد است که این نانوای شیرازی در سال ۸۱۰ ه.ق. زنده بوده و با شاعری هم پیشه و در عین حال گمنامتر از خود به نام صبوحی شیرازی معاصر بوده و همدیگر را هجو کرده اند. دیوان اشعاری در قالب قصیده حاوی ۴۲۹۲ بیت دارد که خود آن را «ولایت نامه» مینا مد. غیر از دو قصیده اش که درباره مصنوعات الهی و واجبات است، قصاید دیگرش در مدح و منقبت معصومین (ع) و بویژه امیر مومنان (ع) و بیان معجزات و جنگاوریهای ایشان است. آتشی مانند دیگر معاصرانش شاعری پیرو است ؛اما از نظر سبک شعری در سه سطح زبانی، ادبی و فکری توانمندیهایی از خود نشان داده که میتواند در زمره شاعران شایسته فارسی پرداز قرار گیرد. کهن گرائیهای لغوی و دستوری و استفاده از شگردهای ادبی بویژه تصاویر تشبیهی و استعاری از ویژگیهای چشمگیر سبک اوست که او را سرآمد همعصران خود نموده و نگارنده را بر آن داشته تا در این مقاله ضمن معرفی شاعر با پژوهش در شعر وی که هنوز به چاپ هم نرسیده است به کشف مختصات سبکی وی در سه سطح زبانی، فکری و ادبی بپردازد تا شایستگیهای وی را آشکار سازد.