مقاله معرفی روش شناسی نظریه داده بنیاد برای تحقیقات اسلامی (ارائه یک نمونه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: معرفی روش شناسی نظریه داده بنیاد برای تحقیقات اسلامی (ارائه یک نمونه)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظریه داده بنیاد
مقاله تحقیقات اسلامی
مقاله توانمند سازی
مقاله مدل سازی
مقاله رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی امیرحمزه
جناب آقای / سرکار خانم: حنیفر حسین
جناب آقای / سرکار خانم: امیری علی نقی
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی ‌متین حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جندقی غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه ضرورت بومی سازی نظریه ها به ویژه درعلوم انسانی، به خواست عمومی جامعه علمی ایران تبدیل شده است . بهره گیری از «متون اسلامی» برای نظریه پردازی درعرصه های نوین، یکی از رویکردهای مناسب بومی سازی است که روز به روز در حال گسترش است. اما به دلیل فقرروش شناسی دراین رویکرد، دست آورد قابل قبولی در پی نداشته است. این نوشته برآن است تا یکی از روش های کیفی که به منظور نظریه پردازی عرضه شده است را برای انجام تحقیقات اسلامی معرفی نماید و برای اثبات کارآیی آن، در یک مطالعه موردی بکار گرفته و مراحل اجرای آن را گام به گام شرح دهد.
روش شناسی «تئوری داده بنیاد» برای این منظور برگزیده شده است. به نظر نگارنده این روش شناسی یکی از روش هایی است که قابلیت بکارگیری در تحقیقات اسلامی را داراست. مراحل اجرای این روش که به «کد گذاری» معروف شده، با شیوه های تحقیق در متون اسلامی تناسب زیادی دارد.
برای کد گذاری باز، از روش تحلیل اسنادی و در دو مرحله کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابیبرای دسته بندی عوامل و کشف روابط بین مولفه ها و ابعاد، از تست خبرگی و برای مرحله مدل سازی ازتکنیک «چند رایی» استفاده شده است.