مقاله معرفی روشی مناسب جهت جداسازی اووسیست های کریپتوسپوریدیوم پارووم فاقد باکتری از مدفوع حیوانات آلوده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۷۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: معرفی روشی مناسب جهت جداسازی اووسیست های کریپتوسپوریدیوم پارووم فاقد باکتری از مدفوع حیوانات آلوده
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کریپتوسپوریدیوم پاروم
مقاله اووسیست
مقاله شناورسازی
مقاله فیلتراسیون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شایان پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری زینب
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم زاده الهه
جناب آقای / سرکار خانم: امیدیان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامی فیصل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کریپتوسپوریدیوم پارووم تک یاخته ای مشترک بین انسان و حیوان می باشد، که در افراد دچار نقص ایمنی و نوزاد حیوانات بخصوص گوساله ها بیماریزا می باشد. اووسیست های دفع شده از دام های آلوده باعث آلودگی محیط بخصوص منابع آب های سطحی می شوند. با توجه به این که حتی تعداد کم اووسیست می تواند آغازگر بیماری باشد و از طرف دیگر اووسیست ها به ضدعفونی کننده های متداول مقاومند، این تک یاخته مورد توجه محققین قرار گرفته و همواره تلاش شده است روش های جداسازی و تخلیص اووسیست های کریپتوسپوریدیوم حتی در نمونه های محیطی دارای تعداد کم اووسیست بهینه شود و اووسیست هایی کاملا خالص و عاری از آلودگی های باکتریایی و سایر ناخالصی ها به منظور مطالعات ایمنولوژیکی و مولکولی فراهم گردد. روش های مختلفی که تاکنون استفاده شده اند تا حدودی موفقیت آمیز بوده اند ولی هیچ یک نتوانسته اند به اووسیست عاری از باکتری دست پیدا کنند. هدف از این تحقیق دست یابی به اووسیست عاری از باکتری می باشد. در این تحقیق به منظور جداسازی اولیه اووسیست های کریپتوسپوریدیوم، ابتدا چهار روش شناورسازی شامل استفاده از محلول نمک طعام، محلول ساکارز، شیب غلظتی پلکانی فایکول و محلول ساکارز ۵۵ درصد استفاده گردید. محلول ساکارز ۵۵ درصد بهترین روش برای جداسازی اولیه اووسیست های کریپتوسپوریدیوم ارزیابی گردید. جهت حذف باکتری و سایر ناخالصی های همراه از فیلتر نیتروسلولز (با منافذ ۳ میکرون) استفاده گردید. آنالیز اووسیست های استخراج شده نشان داد که اووسیست های حاصل از فیلتراسیون عاری از هرگونه باکتری بود و درصد آن ها ۳۰ ارزیابی گردید. اگر چه تعداد زیادی از اووسیست ها در حین تخلیص از دست رفتند، اما اووسیست های تخلیص شده برای آزمایشات پروتئومیکس بسیار مناسب می باشند.