مقاله معرفی دستگاه دوام بزرگ مقیاس و کارایی آن برای ارزیابی دوام سنگ های سخت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۲۱۹۵ تا ۲۲۱۸ منتشر شده است.
نام: معرفی دستگاه دوام بزرگ مقیاس و کارایی آن برای ارزیابی دوام سنگ های سخت
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوام
مقاله دوام بزرگ مقیاس
مقاله دوام استاندارد
مقاله سنگ های سخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیکودل محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامخانی حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: خامه چیان ماشااله
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از مهمترین مسائل مرتبط در طراحی و اجرای سازه های مهندسی، ارزیابی و بررسی دوام آن ها در مقابل فرآیند سایش و تر و خشک شدن های متوالی است. با توجه به این که دوام عبارت است از مقاومت سنگ در برابر هوازدگی فیزیکی و شیمیایی، حفظ شکل، اندازه و وضیعت ظاهری اولیه در یک مدت زمان طولانی و در شرایط محیطی حاکم بر سنگ، ارزیابی و بررسی آن دارای اهمیت زیادی می باشد. از آنجایی که دستگاه آزمایش دوام استاندارد برای ارزیابی و بررسی دوام سنگ های آرژیلیتی و نرم طراحی شده است در نتیجه، ضروری به نظر می رسد دستگاه دوامی طراحی شود که بتواند برای ارزیابی دوام سنگ های سخت کارایی لازم را داشته باشد. بدین منظور، با تلاش محققین گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران، دستگاه دوامی تحت عنوان «دستگاه دوام بزرگ مقیاس» طراحی و ساخته شد. طول و قطر این دستگاه به ترتیب ۶ و ۴٫۳ برابر دستگاه دوام استاندارد طراحی شده توسط فرانکلین و چاندر (۱۹۷۲) است و در انجام آزمایش به ده نمونه با وزن ۴۰۰ تا ۶۰۰ گرم نیاز دارد. برای بررسی کارایی این دستگاه در ارزیابی دوام سنگ های سخت، ۱۷ نمونه سنگ با منشا آذرین، رسوبی، دگرگونی و آذر آواری تهیه و ویژگی های کانی شناسی، فیزیکی و مکانیکی آن ها بررسی شد. در ادامه آزمایش های دوام استاندارد و بزرگ مقیاس تا ۱۵ چرخه انجام شد و داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد دستگاه دوام بزرگ مقیاس کارایی بیشتر و مناسبتری نسبت به دستگاه دوام استاندارد در ارزیابی دوام سنگ های سخت دارد.