سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علی محمد حقیقی – دانشگاه آزاد اسلامى واحد داراب.
حسین خادم – دانشگاه آزاد اسلامى واحد لامرد.

چکیده:

اسناد یکى از مهم ترین منابع مورد استفاده ى مورخان در بازسازى وقایع و حوادث تاریخى به شمار مى روند. از جمله اسناد بازمانده از سال هاى پرآشوب و ناامن جنوب، مکاتبات و احکام جهادى است که از سوى آیت الله سید عبدالحسین لارى صادر شده است.در آغاز سعى شده است با نگاهى کوتاه و گذرا حیات مذهبى و سیاسى این بزرگ مرد خطه ى جنوب کشور به تصویر کشیده و به معرفى وى پرداخته شود. سپس یک سلسله ازمجاهدت ها و مبارزات در ظلم ستیزى و مشروطه خواهى و ایجاد وحدت میان مجاهدان جنوب در جریان جنگ جهانى اول بیان مى شود.پس از آن موضوعى که به آن پرداخته مى شود اشغال جنوب در جریان جنگ جهانى اول است. با توجه به جایگاه لارستان و شکل گیرى جناح ها و گروه هاى مبارز و بیگانه ستیز درمخالفت با سیاست هاى انگلیس، رهبر آزادى خواهان جنوب، حکم جهاد علیه اشغالگران راصادر کرد. در این بخش سعى شده است معرفى و نگارش عین احکام صورت گیرد تا با محتواى آن و عقیده و تفکر یکى از اندیشمندان معاصر در برخورد با بیگانگان آشنا شوید. اندیشه ى اینمجاهد و عقایدش در ارتباط با جهاد، مورد انتقاد از سوى جناح مخالف و وابستگان بیگانه قرار گرفت؛ که آیت الله لارى با درایت و بینشى عمیق به انتقادات مخالفان پاسخ داده و به سرعت بهاقدام کرد و در این بیانیه سعى نمود با دلایل فقهى و « بیانیه ى دفاعیه ى جنگ بین الملل » نگارش و سیاسى، آگاهى لازم را به مردم جنوب براى مبارزه با بیگانگان بدهد. شکل گیرى اتحاد سه گانهاز قشقایى ها و تنگستانى ها و نیرو هاى لارستانى در سایه ى ارزش ها و آرمان هاى دینى صورت گرفت که تا پاى جان در مبارزه ایستادگى کردند. در آغاز با نگاهى کوتاه به حیات فکرى و سیاسى آیت الله سید عبدالحسین لارى پرداخته مى شود.