مقاله معرفت شناسی دینی و گستره گزاره های مبنایی بررسی و نقد دیدگاهی در معرفت شناسی به ساخته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در جستارهای فلسفه دین از صفحه ۵۱ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: معرفت شناسی دینی و گستره گزاره های مبنایی بررسی و نقد دیدگاهی در معرفت شناسی به ساخته
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معرفت شناسی به ساخته
مقاله دلیل گرایی
مقاله مبناگرایی
مقاله ایراد خودسرانگی
مقاله شکاکیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخش عمده ای از معرفت شناسی دینی معاصر را بحث های پیرامون اعتبار یا عدم اعتبار دلیل گرایی تشکیل می دهد. به طور کلی، در معرفت شناسی معاصر گرایشی به رد دلیل گرایی دیده می شود از این جهت که گفته می شود این دیدگاه معیاری بیش از حد سخت گیرانه برای توجیه وضع می کند. در معرفت شناسی دینی مهم ترین واکنش نسبت به دلیل گرایی را می توان در معرفت شناسی به ساخته دید که با مبنایی شمردن برخی باورهای دینی داشتن دلیل کافی را برای آن ها ضروری نمی داند و بدین سان دلیل گرایی را در زمینه باورهای دینی رد می کند.
در این نوشتار استدلال خواهد شد که: ۱٫ دیدگاهی که باورهای دینی را مبنایی می شمارد نمی تواند به شیوه خردپذیری ایراد خودسرانگی را پاسخ گوید؛ در نتیجه، ۲٫ مبنایی دانستن یک باور دینی به این معنا که یک باور مبنایی در کنار باورهای مبنایی دیگر است قابل دفاع نیست؛ و ۳٫ باورهای دینی را می توان در معنایی دیگر مبنایی دانست: در معنای مبنایی برای کل دعوی شناخت و نزدیک شدن به حقیقت (رد شکاکیت بنیادین).