سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرمان قلی نژاد پاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
هادی حمیدیان – استادیار،عضو گروه مهندسی معدن و زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
قاسم قاسمی – دانش آموخته مهندسی معدن،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

امروزه بخش صنعت و معدن که چرخه پیشرفته جهان برپایه آن استوار است درتقابل با طرفداران محیط زیست قرارگرفته است و قانون گذاریها درجهت یک تعامل بهینه این دو می باشد معدن به عنوان یکی ازآلوده کننده های محیط زیست و ازسوی دیگر به عنوان یکی از پایه های بشری همواره مورد توجه بوده است از این رو ارزیابی اثرات زیست محیطی عملیات های معدنی میتواند درشناسایی پیشگیری و کنترل عوامل آلودگی موثر باشد معادن زیرزمینی زغال سنگ با توجه به ویژگهای ذاتی زغال سنگ نحوه تشکیل و عملیات انجام شده از استخراج اثرات سو زیست محیطی بارزی دارد ازسویی دیگر زغال سنگ همچنان به عنوان یکی از مناع مهم انرژی شناخته می شود دراین مقاله به بررسی برخی اثرات زیست محیطی حاصل ازعملیات استخراج زغال سنگ مانند نشست زمین گردزغال آلودگی آب زهاب اسیدی و مدیریت باطله ها پرداخته شده است.