سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم نجفی – کارشناس علوم وصنایع غذایی،دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
عادل رمضانی مقدم – کارشناس علوم و صنایع غذایی ، دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آم
نرگس قاسمی – دانشجوی کارشناس ارشد علوم وصنایع غذایی دانشگاه آزاد دامغان
مبینا رمضانی – کارشناس علوم و صنایع غذایی ، دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آم

چکیده:

یک روش کروماتوگرافیک مایع جلوگیری سایز برای تعیین و بررسی متیل سلولز و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز به عنوان فیبررژیمی در مواد غذایی استفاده شده است . این صمغهای غذایی سلولزی تغییر یافته در انواع گسترده ای از مواد غذایی استفاده شده و از نظر فیزیولوژیک به صورت فیبرهای رژیمی رفتار می کنند که با استفاده از روش های آنالیتیکی فیبر رژیمی موجود تعیین نمی شوند . از این مقاله یک معتبر سازی آزمایشگاهی روش جدید براساس ۹۹۱/۴۳ AoAc گزارش شده و از کروماتوگراف مایع با یکک آشککار کننکده شاخص رمزکیتو استفاده شده است . این روش جدید برای مواد غذایی حاوی ۰/۲-۲۷%mc و HPMC از پرتکل اعتبار سازی آزمایشگاهی AoAc استفاده شده است . و نمونکهغذایی گوشت ، نان ، پودر شیر ، سیب زمینی و ترکیب نوشیدنی آب پرتقال بررسی شده است