مقاله معتبرسازی روش کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا در اندازه گیری هیستامین در ماست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۲۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: معتبرسازی روش کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا در اندازه گیری هیستامین در ماست
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیستامین
مقاله ماست
مقاله کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا
مقاله معتبرسازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاهدی نیا مریم
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی گیتی
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی حق دوست ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی روحانی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آمین های بیوژن ترکیبات نیتروژنی آلی باوزن مولکولی پایین هستند که در اثر دکربوکسیلاسیون اسیدهای آمینه آزاد ایجاد می شوند. فرآورده های شیر از جمله غذاهایی هستند که میزان آمین های بیوژن در آنها بالاست. جهت اندازه گیری هیستامین و سایر آمین های بیوژن در مواد غذایی روش های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است که از بین آنها روش هایHPLC به عنوان روش مرجع اندازه گیری هیستامین در مواد غذایی مطرح می باشد. هدف این مطالعه معتبرسازی روشHPLC فاز معکوس جهت اندازه گیری هیستامین در ماست بود. فاز متحرک متشکل از استونیتریل و آب به نسبت (۱۸:۸۸ v/v) با سرعت جریان ۰٫۵ ml/min به صورت ایزوکراتیک بوده و پیک ها با استفاده از دتکتور UV در طول موج ۲۵۴nm ردیابی گردیدند. پس از تزریق غلظت های مختلف از استاندارد هیستامین منحنی کالیبراسیون خطی بوده و ضریب تعیین کننده (r2) به میزان ۰٫۹۹۸ بدست آمد. بازیافت مناسب در همه سطوح آلودگی مشاهده گردید و میانگین بازیافت ۸۴% برآورد گردید. در آزمون تکرارپذیری نیز درصد انحراف معیار نسبی (RSD%) 4.4% بدست آمد. حد تشخیص و حد سنجش نیز به ترتیب ۰٫۱۴ m/ml و ۰٫۴۲ m/ml بودند. نتایج آزمون معتبرسازی نشان داد که می توان از این روش به عنوان یک روش قابل اعتماد و سریع جهت اندازه گیری هیستامین در ماست استفاده نمود.