مقاله معاینه با دو نوع مونوفیلامن سیمز-وینشتاین به عنوان یک وسیله غربال گری در نوروپاتی محیطی دیابتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۳۱۱ تا ۳۱۷ منتشر شده است.
نام: معاینه با دو نوع مونوفیلامن سیمز-وینشتاین به عنوان یک وسیله غربال گری در نوروپاتی محیطی دیابتی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت
مقاله نوروپاتی
مقاله مونوفیلامن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برازپردنجانی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: صیادی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازیان حاجیه بی بی
جناب آقای / سرکار خانم: لطیفی سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نوروپاتی دیابتی یکی از شایع ترین عوارض آزاردهنده در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ است. توسعه و پیشرفت چنین عوارضی سبب ایجاد بیشتر ناخوشی ها، و مرگ و میر وابسته به این بیماری می باشد. پژوهش حاضر دقت دو نوع مونوفیلامن سیمز-وینشتاین ۸ و ۱۰ گرمی را به عنوان یک وسیله غربال گری در نوروپاتی محیطی دیابتی بررسی نمود.
مواد و روش ها: نمونه جمعیت مورد مطالعه شامل ۱۵۰ بیمار مبتلا به دیابت نوع ۲ که تحت درمان بودند، و به کلینیک دیابت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مراجعه می کردند، بود. نمونه ها به صورت غیرتصادفی انتخاب شدند. تمام بیمارن از نظر نوروپاتی دیابتی با استفاده از دو نوع مونوفیلامن ۸ و ۱۰ گرمی مورد معاینه قرار گرفتند. سپس تست EMG-NCV از بیماران به عمل آمد و در نهایت حساسیت و ویژگی دو نوع مونوفیلامن محاسبه شد.
یافته ها: حساسیت مونوفیلامن سیمز-وینشتاین ۱۰ گرمی در ۴ نقطه بین ۳۸٫۵ تا ۵۱٫۳%، و ۷۳ تا ۸۷٫۴% بود. حساسیت و ویژگی مونوفیلامن سیمز-وینشتاین ۸ گرمی در همین نقاط بین ۴۱ تا ۵۱٫۳% و ۷۲٫۱ تا ۸۶٫۵% بود. در ترکیب کردن نقاط بیشترین حساسیت و ویژگی مربوط به نقاط ۱ و ۴ بود که برای هر دو نوع مونوفیلامن ۵۱٫۳ و ۷۴٫۸% به دست آمد.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می نماید مونوفیلامن می تواند به عنوان یک تست غربال گری برای تعیین افراد در معرض خطر نوروپاتی دیابتی مورد استفاده قرار گیرد. از این رو توصیه می گردد به محض تشخیص دیابت، غربالگری از نظر نوروپاتی دیابتی انجام شود.