سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آیدا کیانفر – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه بازیافت هویت از دست رفته در شهرها و محلات از مباحث بسیار با اهمیت برای طراحان و برنامه ریزان شهری محسوب می گردد . تقویت حس مکان و هویت منحصر به فرد بودن و معنا دار بودن فضاها و محلاتمباحثی است که توجه دوباره به آن در اکثر گرایشی های امروز شهرسازی مشهود است . محلات شهرهای تاریخی ایران که روزگاری محل تبلور پویایی اجتماعی و اقتصادی در حیات شهری بوده اند،اکنون به سبب ع م معاصرسازی کالب و فعالیت های موجود و در نتیجه ی آن تضعیف هویت محله ای به آسیب های متع دی مبتلا ش ده ان این آسیب ها سبب شده اند تادرمحلات کهن این شهرها ساخت و سازهایی بد ون توجه به هویت پیشین محلات ،شکل گرفته و گسترش یابندمحله قلهک به عنوان یکی از محلات قد یمی و کهن تهران از این امر مستثنی نیست .در نوشته حاضر تلاش شد ه است تا با روشن ساختن ابعاد و اصول معاصر سازی گامی در جهت حفظ ارزش های این محله و ارائه طرحی نو برداشته شود .