سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

زهرا حیدرزاده – کارشناس ارشد طراحی شهری از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) آدرس: بجنورد، کارمند شهرداری بجنورد و مدرس دانشگاه غیرانتفاعی اشراق بجنورد
مجید زارعی – دکتری شهرسازی – استادیار گروه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
حمیده محمدزاده تیتکانلو – دکتری شهرسازی – پژوهشگر و مدرس گروه برنامه ریزی اجتماعی، شهری و منطقه ای دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

هسته مرکزی شهر، فضاهای همگانی و بیرونی برجسته ای هستند که سامان بخشی کیفیات محیطی آنها می تواند نماد سامان بخشی و سرزندگی یک شهر یا هر نوع باهمستان دیگر باشد. بعلاوه CBDها یکی از مهمترین فضاهای شهری هستند به لحاظ عملکردی شامل هسته تجاری و بازار شهر بوده و حالت ارگانیک آنها به مرور زمان از تجمع خرده فروشی ها در هسته اولیه شهر شکل می گیرند که با رشد و توسعه شهر و افزایش تقاضای بازار، بافت های مجاور خود را دربرمی گیرند و به تدریج قطب اقتصادی شهر را تشکیل می دهند. هماهنگی و تطابق توسعه این مراکز با توسعه سایر بخش های شهر، نیازمند برنامه ریزی است و بی توجهی به این امر سبب می گردد تا در گذر زمان این مناطق کارکرد اولیه خود را از دست دهند. در نتیجه این امر، عدم پاسخگویی به نیازهای معاصر ساکنین تبدیل به معضلی می گردد که این مراکز و بعضاً بافتهای پیرامون آنها با آن دست به گریبان اند. این پژوهش در زمره پژوهش های کاربردی بوده و دارای ماهیت علمی- پژوهشی است. روش به کار رفته در این پژوهش از نوع کیفی- مطالعه موردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای با استفاده از تکنیک پرسشنامه بوده که در مجموع از روش مشاهده مستقیم بهره گرفته شده است.در این تحقیق تلاش شده ضمن شناسایی انواع مراکز شهری و همچنین روش های مداخله در انواع بافت های شهری، با توجه به رویکردهای نوین مرمت شهری به ارائه اصولی برای طرح ریزی مرکز شهری بپردازیم. سپس با بررسی نمونه مطالعاتیCBD شهر بجنورد،به عنوان بارزترین مسأله این مرکز شهری تقابل دو بافت سنتی و جدید و مسائل شهری ناشی از موضوع مورد بررسی قرار می گیرد که روش مداخله اتخاذ شده،روش معاصرسازی (Regeneration)خواهد بود. در این راستا با اتکا به دانش طراحی شهری، به چیدمان و اتصال مناسب فضاها با یکدیگر و طراحی این فضاها تلاش می شود هسته های مرکزی شهر ایرانی که امروزه با گذر زمان رو به افول نهاده اند حیات مجددی یابند. در نهایت نیز با ارائه راهنمای طراحی شهری، پیشنهادات و سیاست هایی جهت ساماندهی این فضای شهری اتخاذ خواهد گردید.