مقاله معاد در نظام سینوی و صدرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در معارف عقلی از صفحه ۱۴۷ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: معاد در نظام سینوی و صدرایی
این مقاله دارای ۴۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معاد
مقاله معاد جسمانی
مقاله تجرد خیال
مقاله نفس
مقاله ابن سینا
مقاله ملاصدرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمانی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحث از معاد در نظام فلسفی ابن سینا و ملاصدرا جایگاه ویژه ای دارد. مبانی فلسفی در زمینه چیستی نفس، حدوث روحانی نفس، تناسخ و مادیت قوه خیال در نظام سینوی، پذیرش معاد با بدن مادی جسمانی را ناممکن می کند و در نتیجه، پذیرش تقلیدی معاد جسمانی در برخی آثار ابن سینا باید بر معنای دیگری از جسمانیت توجیه شود. اما صدرا با تدقیق در مباحث علم النفس و پذیرش و برهانی کردن اصولی همچون تجرد خیال و جسمانیه الحدوث بودن نفس، به تبیینی عقلی از معاد جسمانی دست یافت.