سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی تجزیه چی – دکتر، دانشگاه هرمزگان
داود شریعتمداری – فوق لیسانس، دانشگاه هرمزگان

چکیده:

موج شکن های مستغرق به منظور حفاظت از ساحل در مقابل حمله موج مورد استفاده قرار می گیرند. مهم ترین مزیت این سازه ها این است که فرایند حفاظت ساحل را بدون اینکه در منظره طبیعی دریا از سوی ساحل خللی وارد گردد به نحو مطلوبی انجام می دهند. اما مطالعات اندکیبرای توصیف پاسخ خط ساحلی در پشت موج شکن مستغرق صورت گرفته است. بهبود روش های عددی برای پیش بینی پاسخ خط ساحلی در پشت موج شکن مستغرق منجر به کاربرد موثرتراین نوع موج شکن در حفاظت ساحل خواهد شد. در تحقیق حاضر ابتدا مناسب ترین مدل عددی با توجه به مقایسه نتایج با مدل آزمایشگاهی انتخاب شد. از میان دو مدل استهلاک موج ناشی ازشکست، مدل غلتشی نتایج رضایت بخشی را نسبت به نتایج آزمایشگاهی نشان داد که در مدلسازی مورد استفاده قرار گرفت. در دامه پس از کسب اطمینان از نتایج مدلسازی، معادله تغییرات خط ساحلی با توجه به تغییر فاصله موج شکن مستغرق از خط ساحلی برای دوره تناو ب های مختلف موج مورد بررسی قرار گرفت و در پایان رابطه ای برای پیش بینی میزان پیشروی خط ساحلی در حضور موج شکن های مستغرق به ازای موج با دوره تناوب های مختلف ارائه پیشنهاد گردید