سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا مدیحی بیدگلی – پژوهشگاه نیرو
همایون برهمندفر – پژوهشگاه نیرو
داود جلالی – پژوهشگاه نیرو
نیکی مسلمی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در این مقاله روشی برای معادلسازی شبکه خارجی در حوزه زمان برای انجام تحلیلهای حالت گذرا با بکارگیری نرم افزارEMTPارائه شده است .این معادلسازی بر پایه پاسخهای سیستم خارجی به سیگنال تحریک مولتی سینوس ساخته می شود . سیگنا ل مولتی سینوس استفاده شده در بردارنده بازه فرکانسی مورد نظر برای انجام تحلیلهای گذرا می باشد.مدار معادل گذرای شبکه بصورت معادل نورتن با منبع جریان وابسته و ادمیتانس بدست می آید. شبیه سازیها بابکارگیری بخشهایELECTRICAL و MODELS نرم افزار EMTP و عملیات ماتریسی با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام شده است و نتایج بکارگیری در بخشی از شبکه ۴۰۰ کیلوولت ایران بعنوان شبکه نمونه ارائه شده است.