سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

قدرت اله هاشمی – دانشکده مهندسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
داریوش مولا – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز
محمد کاظمینی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تکنولوژی شریف

چکیده:

رفتار خشک کردن باقلا در یک بستر سیالی حاوی ذرات بی اثر انرژی به کمک منبع حرارتی دی رفتار خشک کردن باقلا در یک بستر سیالی حاوی ذرات بی اثر انرژی به کمک منبع حرارتی دی (Deff) توسط قانون فیک در چهار دمای متفاوت هوای جابجائی ۳۵ ، ۴۵ ، ۵۵ و ۶۶ درجه سانتیگراد بدست آمده است. معادلات همبستگی برای نفوذ رطوبت برحسب تابعی از مقدار رطوبت و دمای هوای جابجائی تعیین گردیده است. نفوذ رطوبت بدست آمده برای باقلا بین ۱/۲۷e-9 تا ۶/۴۸e-9 متغیر بوده و انرژی اکتیواسیون نیز بین ۵۲ تا ۵۶kj/mol میباشد. رفتار چروکیدگی باقلا بعنوان تابعی از مقدار رطوبت مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس دادهای تجربی یک چند جمله ای درجه سه برای سیستمهای جابجائی و ترکیبی حاصل گردید. تاثیر سه توان مختلف امواج دی الکتریک نیز بر روی سرعت خشک کردن مورد مطالعه قرار گرفت.