سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهنام داودی – استادیار، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
محمد میرجعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی پورکمالی – استادیاردانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

در طراحی بسیاری از سازه های مهندسی که در معرض بارهای دینامیکی با نرخ کرنش بالا قرار می گیرند، باید رفتار مواد دربرابر بارهای دینامیکی وارده تحلیل شود تا بتوان طراحی مناسبی انجام داد. برای تحلیل رفتار فلزات در شرایط مختلف کاری،تعیین یک معادله بنیادی یا مدلی که ارتباط بین تنش با کرنش، نرخ کرنش و حرارت را بیان کند، ضروری است. بدین منظور مدلهای مختلفی از قبیل مدل جانسون-کوک ۱، زریلی- آرمسترانگ ۲ و دیگر مدل ها برای تعیین رفتار مواد ارائه شده و در دسترسمی باشد. یکی از مناسب ترین شیوه ها برای تحلیل و بررسی رفتار مواد، استفاده از روش المان محدود می باشد که برای نتیجه گیری سریع تر و دقیق تر از کدهای تجاری استفاده می شود. هدف از شبیه سازی، پیش بینی رفتارهای دینامیکی مواد و رخدادها در برابر عوامل مختلف با مشخص بودن شرایط اولیه می باشد. در بین نرم افزارهای شبیه ساز المان محدود برای آنالیز مسائلمهندسی، کد تجاری آباکوس با قابلیتهای بالا، یکی از مناسب ترین نرم افزارها برای شبیه سازی رفتار دینامیکی مواد می باشد. فرایند شبیه سازی با استفاده از معادلات بنیادی پیش بینی شده و یا با استفاده از امکان نوشتن زیر برنامه میسر است. این مقاله به بررسی زیر برنامه نوشته شده برای معرفی یک معادله بنیادی به منظور تعیین رفتار دینامیکی مواد اختصاص دارد. بدین منظورآزمایشات تجربی با دستگاه تست دو میله ای هاپکینسون با استفاده از معادله جانسون-کوک، یکبار با استفاده از معادله معرفی شده در نرم افزار و بار دیگر با استفاده از زیر برنامه نوشته شده توسط نویسندگان، شبیه سازی و نتایج با یکدیگر مقایسه شده است تا صحت زیر برنامه تایید شود. با تایید زیر برنامه تهیه شده می توان معادلات بنیادی دیگر را به آباکوس معرفی و رفتار مواد را با آنها شبیه سازی کرد.