سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صنم تقی خواه – دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
خاتون عاقبتی –

چکیده:

آنچه مسلم است و نسبت به آن اتفاق نظر وجود دارد این است که همه ی قانون گذاران و سرمایه گذاران، متقاضی گزارش های مالی با کیفیت اند زیرا این اعتقاد به صورت گسترده وجود دارد که کیفیت گزارشگریمالی به طور مستقیم بر بازارهای سرمایه اثرگذار است. یعنی موفقیت بازار سرمایه به طور مستقیم به کیفیت شبکه های حسابداری و افشا وابسته است. شبکه های افشایی که بر پایه ی استانداردهای با کیفیت بنا شده اند باعثاعتماد سرمایه گذاران به قابلیت اتکای گزارشگری مالی می شوند. همان طور که می دانیم بدون اعتماد سرمایه گذاران، بازار نمی تواند پیشرفت کند. به عبارتی یکی از پیش شرط های بنیادی برای کسب اطمینان سرمایهگذاران و اعتباردهندگان درجهت فعالیتهای سازنده اقتصادی، تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در انجام تصمیم گیری های مالی و اقتصادی با کیفیت بوده تا بتواند مطلوب واقع شود. بنابراین در این مقاله فرصتی شد تا به اینمطلب بپردازیم که عوامل موثر بر مطلوبیت گزارشگری مالی را مورد بحث و بررسی قرار داده و به این مهم برسیم که وجود استانداردهای قوی، باکیفیت و یکپارچه در سر تا سر جهان، باعث رشد سیستم حسابداری خواهد شد. در ادا مه این مطالعه با توجه به محیط داخلی کشورمان به این مسئله پرداختیم که در کشور ما نبایدفقط به ترجمه ی محض استانداردهای کشورهای توسعه یافته بپردازیم بلکه باید با توجه به نیاز و شرایط کشور این استانداردها را در جهت ارتقای بازارهای ما لی ایران تعدیل کنیم