سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مینا حسنی – گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان، ایر
بهرام حسنی – گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، ، سبزوار، ا
اکرم شریفی –

چکیده:

به دست آوردن تصویر کلی از عملکرد های ژن کار آسانی نیست فن آوری جدید و قدرتمندی بنام میکرواری که باعث افزایش سرعت تحقیقات زیست شناسی مولکولی شده مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است.ازاشکال مختلف میکروآری به موارد زیر می توان اشاره کرد: DNA میکروآری، پروتئین میکروآری، میکروآری سلول وبافتی به تنهایی یا به صورت تلفیقی با دیگر روش ها در تحقیقات زیستی، تشخیص پزشکی، تحویل دارو ) و توکسیکوژنومیکس استفاده شده است. انواع میکرواری را می توان بر اساس نوع پروب های تثبیت شده به دو نوع کلی تقسیم بندی کرد: ۱ DNA میکرواری که عمدتا با DNA و به کارگیری روش PCR تولید می شود. ۲( اولیگو نوکلئوتید میکرواری که با توالی هایی اولیگو نوکلئوتیدی کوتاهتر ) ۱۱ تا ۰۱ واحد( یا بلندتر )بیش از ۱۲۱ واحد (که مکمل نواحی کد کننده خاص هستند ساخته میشود.کاربردهای میکرواری نشان دهنده توان بالای این فن آوری برای آنالیز موازی نمونه های زیستی یا شناسایی ژنها یا فعالیت آنها در مقیاس بزرگ است.دو کاربرد عمده فن آوری این فن آوری: ۱( شناسایی توالی ها ۲(تعیین سطوح بیان ژن یا فراوانی ژن ها است