سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا علیپور – کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
حیدرعلی کشکولی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
محمدمهدی مطیعی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور خوزستان
تیمور بابایی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

انتشار پذیری یک خاصیت قابل اندازه گیری محیط متخلخل و یکی از پارامترهای مهم مدل جابجایی انتشار می باشد.تعیین ضریب انتشارپذیری سه نمونه خاک ماسه ای همگن و همچنین بررسی رابطه بین متوسط اندازه ذرات خاک و فاصله انتقال با ضریب انتشارپذیری از اهداف این پژوهش بود. بدین منظور از یک مدل فیزیکی به شکل استوانه از جنسpvc به قطر ۱۰ و ارتفاع ۱۰۰ سانتیمتر که در دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز طراحی و ساخته شده بود استفاده گردید. خاک ماسه ای در سه اندازه درشت، متوسط و ریز و کلرید سدیم با غلظت ۹ گرم بر لیتر به عنوان آلاینده پایدار انتخاب گردید. آزمایشات انتقال آلاینده با شدت جریانها و فواصل انتقال متفاوت انجام شده بود. شدت جریان انتقال (سرعت دارسی) در محدوده (m/s) 26×۱۰-۵- تا (m/s) 6×۱۰-۵ انتخاب گردید. به منظور تحلیل داده های آزمایشگاهی ازمدل های تحلیلی فرید کامبرنوس و بریگهام استفاده شد انتشارپذیری خاک مقداری ثابت بود که در دامنه قابل قبولی نوسان داشت و در محدوده نتایج بدست آمده از سایر مطالعات بود. ۲- مقدار متوسط ضریب انتشارپذیری خاکهای ماسه ای درشت ۱/۸ برابر خاکهای ماسه ای متوسط ۲/۱ برابر متوسط ضریب انتشارپذیری خاکهای ماسه ای ریز بود. ۳- با افزایش قطر متوسط ذرات خاک مقدار هدایت هیدرولیکی وضریب انتشارپذیری افزایش می یابد.