سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شورانگیز علایی اورگانی – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
محمدرضا فردین پور – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
مهدی اسدی امیرآبادی – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

در این پژوهش، قطر جدایش حباب برای آب خالص بطور آزمایشگاهی مطالعه شده است. روابط زیادی تا کنون جهت پیش بینی قطرجدایش حباب در مراجع مختلف ارائه شده است. در این تحقیق، اهم روابط موجود با آب خالص مورد مقایسه قرار گرفته است. همچنین قطرجدایش حباب بصورت آماری مورد تحلیل قرار گرفته است و نشان داده شده است که با افزایش شار حرارتی، واریانس قطر حباب افزایش می یابد که می توان آنرا به شکست و اعتلاف حبابها مرتبط دانست. در این پژوهش همچنین یک رابطه جدید جهت محاسبه قطر جدایش حباب در آب خالص پیشنهاد شده است.