سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا فردین پور – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
شورانگیز علایی اورگانی –

چکیده:

در این پژوهش، فرکانستولید حباب در فرایند جوششآب خالصمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. آزمایشدر محدوده شار حرارتی ۱۰ تا ۲۵ کیلو وات بر متر مربع انجام شده است. مقایسه داده های آزمایشگاهی با روابط موجود نشان می دهد که رابطه زوبر بهترین پیش بینی را برای فرکانس تولید حباب ارائه می دهد. داده های مربوط به زمان انتظار و زمان رشد حباب ثبت شده است. نتایج نشان داده است با افزایش شار حرارتی زمان انتظار کاهش و زمان رشد حباب با شیب کمی افزایشیافته است