سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیلا صفاهانی – دانشجوی کارشناسی علوم جانوری، گروه زیست شناختی، دانشگاه شهید باهنر ک
سید مسعود مجدزاده – استادیار گروه زیست‌شناسی ، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

جنس Meriones Illiger,1811 یکی از کلاس‌های مهم زیر خانواده‌ Gerbillinaeمی‌باشد. جهت بررسی مورفولوژی و مورفومتری جنس Meriones نمونه‌هایی از این گز از بعضی از نقاط مختلف استان کرمان جمع‌آوری شد. نمونه‌ها توسط تله های زنده گیر درب دار صید می‌شوند . در پی نمونه‌برداری از مناطق مختلف استان تعداد ۲۳ نمونه متعلق به این جنس جمع‌آوری شد . نتایج شناسایی نشان داد که گونه‌های جمع‌آوری شده متعلق به دو گونه جرد ایرانی Meriones persicus و جرد لیبی Meriones libycus می‌باشند. صفات ریخت شناسی و ریخت سنجی و بیولوژی این گونه‌ها در منطقه کرمان مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به اینکه این گونه‌ها در مجاورت باغ‌ها و کشتزار حال دیده می‌شوند و از دانه‌ها و مواد گیاهی تغذیه می‌کنند بنابراین به محصولات کشاورزی خسارت زیادی وارد می‌کنند این گونه‌ها از آفات مهم کشاورزی محسوب می‌شوند لذا شناسایی دقیق و مطالعه سیستماتیک آن‌ها می‌تواند زمینه‌ای برای کنترل آن‌ها باشد .