سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد خاکسار – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان و دانشگاه هرمزگان
پیمان رضائی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان و دانشگاه هرمزگان

چکیده:

سازند آغاجاری (میوسن پسین- پلیوسن) بیرون زدگی های وسیعی در سطح استان هرمزگان دارد. ماسه سنگ و مارن مهمترین نهشته های موجود در این سازند هستند. برای شناخت ژئوشیمی نهشته های مارنی سازند آغاجاری و قابلیت احتمالی تولید آجر از آنها، ۳ نمونه از آنها در بخش ابتدایی، میانی و انتهایی سازند آغاجاری در تاقدیس سورو برداشت شد. این نمونه ها مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفته و میانگین درصد: MgO, K(2)O, Na(2)O, MnO, Tio(2), P(2)O(5), SO(3), SiO(2),Al(2)O(3), Fe(2)O(3), CaO, L.O.I تعیین شد. این یافته ها بیانگر ته نشست این مارن ها در یک محیط دریایی کم عمق است. مقایسه ی داده های حاصل با استاندارهای شیمیایی آجر، بیانگر آن است که امکان استفاده از مارن های سازند آغاجاری در برش سورو به عنوان ماده یاولیه بدون فرآوری برای تولید اقتصادی و انبوه آجر رسی وجود ندارد.