سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد ساریجلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ، گروه فنی و مهندسی ، امیدیه ، ایران
سیف اله جوع عطابیرمی –
امید مزایدی –
علیرضا جناب –

چکیده:

این مقاله مطالعه ی سیستماتیک شرایط عملیاتی تحت حالت پایا که در یک ستون تقطیر واکنشیRDC) برای گوگرد زدایی عمیق از گازوئیل با هیدروژن را نشان می دهد. تحلیل چندگانه از طریق نمودارهای دوشاخه ای برروی دو طرح مورد اجرا انجام شد. متغیرهای اصلی که بررفتار حالت پایا تاثیر می گذارند، عبارتند از: نسبت جریان برگشتی ، انرژی گرمایی ریبویلر ، نرخ جریان خوراک هیدروکربنی و بار کاتالیزور . در این مقاله هدف ایجاد یک روش اساسی برای ردیابیMSSازRDC برای فرایندHDSبوسیله Aspen Plus است