سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ازاده ابراهیمیان – دانشگاه گیلان، دانشکده علوم، گروه شیمی
محمد علی زنجانچی – دانشگاه گیلان، دانشکده علوم، گروه شیمی

چکیده:

کوردیناسیون یونهای نیکل +۲ Ni در نمونه های زئولیت Y آب زدایی شده و آلومینیوم زدایی شده با استفاده از اسپکتروسکوپی بازتابشی انتشاری مطالعه شدند. از روش آلومینیوم زدایی در حالت جامد برای تهیه زئولیت Y آلومینیوم زدایی شده با به کاربردن آمونیوم هگزا فلوئور سیلیکات NH4)2SiF6 ( عامل آلومینیوم زدا) استفاده شد. آلومینیوم زدایی تا دو مرحله با موفقیت انجام شد. برای تهیه نمونه های حاوی نیکل از دو روش تبادل یونی در حالت جامد و تبادل یونی در محیط آبی استفاده شد. در نمونه های آب زدایی شده ، نیکل دارای تقارن چهاروجهی و چهاروجهی کج شکل بود. طیف مربوط به نمونه های آب زدایی شده و نمونه ای که یکبار تحت فرایند آلومینیوم زدایی قرار گرفت کوردیناسیون ۵و ۶ را برای کاتیونهای نیکل نشان دادند. طیف مربوط به نمونه های نیکل که بیش از یکبار تحت فرایند آلومینیویم زدایی قرار گرفته بود پهن تراست و اطلاعات و اضحی را در مورد کوردیناسیون نیکل نشان نمی دهد.