سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین نعمتی – دکتری مهندسی مکانیک، مهندس طراح، بخش مکانیک شرکت طراحی و مهندسی همپا
محمد مقیمی اردکانی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، مهندس طراح، بخش مکانیک شرکت طراحی و مهند

چکیده:

مطالعه ی عددی سه بعدی جریان و انتقال حرارت از باندلی ۴ ردیفه از تیوب های فین دار که با چیدمان مثلثی (staggered) در کنار یکدیگر قرار گرفته اند، در این مقاله صورت گرفته است. با استفاده از مدل توربولانسRNG مسئله مذکور در نرم افزار فلوئنت(FLUENT) شبیه سازی شده است. اثرات رینولدزهای مختلف بر روی افت فشار و ضریب انتقال حرارت بررسی شده است و کانتور دما و سرعت در راستای طول باندل ارایه شده است. همچنین میزان تاثیر هر یک از ردیف های تیوب ها بر انتقال حرارت انجام شده بین دو سیال گزارش داده شده است. مشخص می گردد که فینهای دو ردیف اول و دوم بیش از ۶۰ درصد انتقال انرژی را بر عهده دارند و فین های دو ردیف بعد کمتر از ۴۰ درصد انتقال حرارت را به عهده دارند. باید در نظر داشت که فین های ردیف اول بیشترین تاثیر را در انتقال حرارت ندارند بلکه این فین های ردیف دوم هستند که بیشترین تاثیر را در انتقال حرارت دارند و فین های ردیف آخر کمترین تاثیر را در این انتقال دارند. شایان ذکر است که به منظور اطمینان از نتایج حاصله نتایج بدست آمده در این تحقیق با نتایج بدست آمده از روابط تجربی محققان پیشین مقایسه شده است که همخوانی بسیار خوبی بین این نتایج مشاهده شد.