سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پرویز پورقهرمانی – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند
فرخ شفیعی – دانشجویان کارشناسی ارشد فراوری موادمعدنی
مهدی صدیق امندی –

چکیده:

روش معمول درتولید ذرات ریز خردایش و اسیا کردن است بزرگترین هزینه ی صنایع معدنی دردنیای امروز مصرف انرژی بسیارزیاد آن است بیشتر این انرژی نیز صرف واحد خردایش مواد می شود دراین میان اسیاهای نیمه خودشکن جهت پیش بینی مصرف انرژی ازهیچ یک از قوانین خردایش موجود پیروی نمی کنند بدین منظور شناخت مکانیزم شکست دراین آسیاها بسیارمفید و مهم است از انجایی که فرایند خردایش میتواند منجر به ایجاد تغییرات درشکل ذرات شود کارهای نسبتا اندکی برای کمی کردن و مطابقت دادن مشخصه های کانیهای معدنی و کانه سنگ ها و سایرعواملی که با خردایش مرتبط اند انجام شده است دراسیاهای خودشکن درحالت کلی هم خردایش از نوع سایشی وجود دارد و هم از نوع ضربه ای دراین مقاله بعداز دانه بندی محصول اسیا ازهرطبقه حدود یکصد و پنجاه ذره انتخاب شده و با استفاده از برنامه ی فوتولیب مورد انالیز قرارگرفته است سپس نتایج به دست آمده دربرنامه صفحه گسترده اکسل وارد و اندیسهای شکل برای ذرات درهرطبقه محاسبه شده و نمودارهایمربوط به آنها بدست آمده است