سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سهیل مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
سیدنظام الدین اشرفی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تزریق آب از یکصدسال پیش به عنوان روشی موثربرای ازدیاد برداشت نفت معرفی شده است علاوه برفرضیاتی که مکانیسم های فیزیکی از قبیل حفظ فشار و قابلیت جاروب درفرایند سیلابزنی را عامل تولید نفت می دانیم تزریقی اصلاح شده را عامل بهبود برداشت معرفی می کنند تجربیات آزمایشگاهی و آزمونهای میدانی همگی نشان داده اند که کاهش شوری آب نمک تزریقی برداشت را افزایش میدهد دراین تحقیق تاثیر شوری آب تزریقی بربرداشت بصورت تجربی بررسی شد تاثیر متغیرهای عملیاتی شامل دمای سیلابزنی ۶۵ تا ۹۵درجه شوری آب نمک (mg/ lit 17000 2000 زمان استراحت ۲تا۸ روز و دمای استراحت ۵۵تا۸۵ درجه برمیزان برداشت بررسی گردید مغزه های رخنمون کلسیتی به قطر ۲/۵۴ و طول ۹/۳ سانتی متر نفت خامبا درجه ۲۳/۴API از یکی از مخازن ایران برای انجام آزمایشها استفاده شد روش ارزیابی تحلیلی و سیستماتیک تاگوچی برای هدایت آزمایشهای این تحقیق استفاده شد نتایج نشان داد که کاهش میزان شوری آب از ۱۷۰۰۰ تا ۷۰۰۰ppm درابتدا منجر به کاهش میزان برداشت شد ولی با کاهش بیشتر شوری اب از ۷۰۰۰ تا ۲۰۰۰ppm میزان برداشت مجددا تا حد برداشت درشوری ۱۷۰۰۰ppm افزایش یافت.