سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر عارفیان – دانشجوی دکتری عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار
کلاشلو مجتبی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

چکیده:

یکی ازکاربردهای مهم FRP درتقویت سازه های بتن آرمه ایجادفشارمحسوب کننده دراطراف عضو و افزایش مقاومت و شکل پذیری آن است FRP دراین مقاله رفتارنمونه های کوچک استوانه ای محصور درFRP درنرم افزار اجزای محدود مدل شده است بتن با استفاده ازمدل دراکر – پراگر و FRP بصورت الاستیک خطی تا لحظه ی شکست مدل شد نتایج مدلسازی افزایش چشمگیری درمقاومت فشاری و شکل پذیری بتن محصور در FRP نسبت به بتن غیرمحصور نشان داد افزایش تعداد لایه های FRP منجر به افزایش بیشتری درتنش و کرنش نهایی نمونه شد و با افزایش مقاومت فشاری بتن میزان تاثیر محصورشدگی کاهش یافت برخی مدلهای مقاومت موجود برای پیش بینی مقاومت بتن محصور درFRP بانتایج مدلسازی مقایسه شدند