سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز صاحب زاده – دانشگاه فرهنگیان- پردیس شهیدمطهری- زاهدان
ایمان جاهد – مدیریت نیروگاه برق – زاهدان

چکیده:

سیستان درجنوب شرق ایران، سرزمین وسیع و تقریبا همواری است که با ساختارکلان زمین شناسی فروافتاده ی خود، در محاصره ی فروافتادگی وسیع لوت در ایران، درغرب و برآمدگی هندوکش در افغانستان، در شرق، در مسیرفعل وانفعالات جوی میان کانونهای پرفشار در شمال شرق کشور که به درون کویرلوت کشیده می شوند و کانونهای کم فشار در جنوب شرق که به درون کشور افغانستان کشیده میشوند، قرارگرفته، از اینرو ، این دشت از نظر جریانهای هوا در منطقه ای فعال قرارداشته، بادهای شدید و متعددمحلی، به دلیل این ساختار، به طور تقریبا دائم در این محدوده وزیده، در بین آنها، باد ۱۲۰ روزه ی سیستان با جهت غالب شمال- شمال غرب شهرتی خاص داردکه فراتر از بخش شرقی سرزمین ایران، در منطقه ی مرکزی ایران و بخش وسیعی از کشورافغانستان، در طول سال وزشیافته، مطالعه ی همه جانب هی این منبع پایان ناپذیر و پاک انرژی و بهره برداری اقتصادی از این ویژگی زمین ساختی در جنوب شرق ایران، یکی از نتایج ارزشمندمطالعات زمین شناسی اقتصادی میباشد.