سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نادر حاجی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، باشگاه پژوهشگران جوان، زنجان، ایرا
حامد علیززاده – گاه آزاد اسلامی واحد زنجان، باشگاه پژوهشگران جوان، زنجان، ایران

چکیده:

با توجه به کاربردهای گسترده ی نانوذرات، نیاز روبه افزایشی برای توسعه ی فرآیندهای سنتزی تمیز، غیرسمی و دوست دارمحیط زیست وجوددارد، درنتیجه محققین برای سنتز نانوذرات رو به الهام ازسیستم های زیستی آورده اند. استفاده از گیاهان برای تولید نانوذرات می تواند مزیت هایی رانسبت به سایرفرآیندهای زیستی داشته باشد، به دلیل اینکه مرحله ی نگهداری محیط Azadirachta indica های رشد حذف شده و همچنین می تواند برای تولید درمقیاس بالا مفید باشد. استفاده ازعصاره ی برگ برای سنتزخارج سلولی نانوذرات فلزی نقره، طلا و نانوذرات دو فلزی طلا/نقره گزارش شده است. سرعت احیای یونهای فلزی، سریع ترازتشکیل این یونهابه وسیله ی قارچ می باشد و همچنین این حقیقت را روشن می کندکه A.indica باعصاره ی برگ سرعت تولید این گونه روش های سنتززیستی نانوذرات قابل مقایسه با روش های شیمیایی هستند.