سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمزه زمانی –
علیرضا دهقانپور فراشاه –
مینا کاظمی پور –
فاطمه گلاب –

چکیده:

دما به منزله یکی از مهمترین شاخص های آب و هوایی است که وضعیت کلی هوای یک منطقه را نشان می دهد و کمتر دست خوش تغییر واقع می شود و مستقل از زمان است. تغییر اقلیم و افزایش دما یکی از مسایل مهم زیست محیطی است که در سالهای اخیر مطالعات زیادی در مورد آنها انجام شده است. منطقه ی مورد مطالعه ، نیمه شرقی کشور ایران است که بین (۱۷ ۵۴) تا (۲۰ ۶۲) طول شرقی و (۵۰ ۲۵) تا (۲۶ ۳۷) عرض شمالی قرار دارد.در این مقاله به منظور آشکار سازی تغییر نیمه شرقی کشور داده های دمایی ۴۶ ایستگاه سینوپتیک طی دوره ی آماری (۱۹۵۱ تا ۲۰۰۵) مورد مطالعه قرار گرفته است. به دلیل اهمیت تغییر اقلیم و به ویژه ، تغییر دمای کره ی زمین ، نخست ، دیدگاه های مختلف در مورد پدیده ی تغییر اقلیم بررسی شده و سپس ، با استفاده از روشهی آماری و نیز ، با کمک نرم افزار ArcGIS نقشهی هم دمای نیمه ی شرقی کشور بر اساس روشهای مختلف درون یابی تهیه خواهد شد.