سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
زینب پورحسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی

چکیده:

درچند سال گذشته به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی اجتماعی و دولتی بودن نظام بانکی و مهم تر ازهمه فزونی میزان تقاضا برعرضه همواره بانکهای کشورمشتری مداری و ارکان آن را مورد بیتوجهی قرارداده اندو نتوانسته اند به نحواحسن ازبازاریابی نوین استفاده نمایند مردم به علت عدم توجه به بهاندادن به نیازها و خواسته هایشان و ارایه خدمت یکسان و مشابه توسط تمامی شعب بانکهای کشور هیچگونه انگیزه ای برای مراجعه به شعب بانکها نداشته اند لذا علت مراجعه ی مشتریان به بانکها برطرف کردن نیازهای ابتدایی شان بود به تعبیر دیگر باید گفت که درحال حاضر این مردم هستند که درخدمت بانکها می باشند نه بانکها درخدمت مردم .