سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا حسینی ابرده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین خراسانی زاده – دانشگاه کاشان
نغمه حسینی – دانشگاه کاشان

چکیده:

سیستمهای حرارتی و فتوولتائیک دو روش برای جمع آوری و استفاده ازانرژی خورشید هستند یکی از مهمترین مشکلات سیستمهای فتوولتائیک راندمان پایین تبدیل انرژی الکتریکی و کاهش راندمان آنها با افزایش دما می باشد همچنین انعکاس تشعشع خورشیدی از سطح پانل خروجی الکتریکی پانل را ۸تا۱۵ درصد کاهش میدهد دراین مطالعه یک سیستم ترکیبی طراحی شده است که پانل فتوولتائیک آن با فیلم نازکی از آب خنک می شود آزمایشها برای بررسی عملکرد سیستم ترکیبی و همچنین یک سیستم فتوولتائیک مرجع معمولی در شرایط و زمان های مشابه انجام شده است نتایج نشان میدهد که دمای پانل فتوولتائیک درسیستم ترکیبی کمتر از دمای پانل مرجع و راندمان الکتریکی آن بیش از سیستم مرجع می باشد با فرض اینکه حرارت خارج شده از پانل فتوولتائیک توسط اب هدرنرود راندمان کلی سیستم ترکیبی بالاتر از راندمان سیستم مرجع می باشد.