سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه رحیمی – دانشگاه یزد
محبوبه پاشائی – دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن هادیزاده – دانشگاه یزد
محمدعلی توانایی – دانشگاه یزد

چکیده:

خواص مکانیکی پارچه های ژئوتکستایل بستگی به عواملی از جمله خواص نخ ساختار و فرایندبافت دارددراین تحقیق امکان بافت پارچه از نخ پلی آمید ۶۶ با استحکام زیاد و نخ پلی پروپیلن و تاثیر آنها بربرخی خصوصیات مکانیکی پارچه های بافته شدهدرجهت تاروپود مورد مطالعه قرارگرفته است نتایج نشان میدهد که استفادها زنخ پلی آمید ۶۶ با استحکام زیاد به عنوان نخ تار یا پود پارچه بافته شده تاثیر چشمگیری براستحکام کششی دارد همچنین نمونه ای که نخ پلی آمید ۶۶ با استحکام زیاد درجهت تارونخ پلی پروپیلن درجهت پود به کاررفته بیشترین استحکام کششی رادرجهت تارپارچه نسبت به سایر نمونه ها نشان میدهد درحالیکه استحکام کششی نمونه پارچه شامل نخ تاروپود پلی آمید ۶۶ با استحکام زیاد کمتر ازنمونه مذکور ملاحظه گردید.