سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اصغر لطفی آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن،دانشگاه صنعتی شاهرود
سید محمد اسماعیل جلالی – دانشیار،دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک،دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد رمضان زاده – استادیار،دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک،دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

گازکردن زیرزمینی زغال سنگ UCG: Underground Coal Gasification یکی ازفناوریهای زغال زنگ پاک برای تولیدگازسنتزی اززغال سنگ برجا است گازسنتزی حاصل از فرایند UCG شباهت زیادی به گاز سنتزی حاصل از فرایند گازکردن سطحی زغال سنگ SCG دارد گاز سنتزی برای تولید برق تولید مواد شیمیایی سوخت های مایع و سوخت هیدروژنی استفاده میشود ناحیه مزینو بخشی ازحوزه زغال دار طبس است مزینو به خاطر داشتن زغال سنگ از نوع حرارتی آنتراسیت و نیمه آنتراسیت دارای اهمیت است از آنجا که زغال سنگ حرارتی قابلیت کک شوندگی برای استفاده درصنعت فولاد کشور را ندارد دراین مقاله با استفاده از معیارها و محدودیت های انتخاب کارگاه استخراج UCG به بررسی امکان سنجی مقدماتی کاربرد فرایند UCG درناحیه مزینو پرداخته شده ست نتایج نشان میدهد که این منطقه دارای شرایط مستعد است.